Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 22 de febrer de 2023
  Activitats del STNB   English version of this pageÍndex cronològic de les activitats del STNB

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a informació més detallada.


 
 
 
Edició Curs Lloc De
a
Comitè organitzador Tema Coordinació del tema
STNB01 1986-1987 UB 9-oct-1986
30-jun-1987
Pilar Bayer Punts racionals de corbes algebraiques Pilar Bayer
Representacions d'Artin i corbes el·líptiques Pilar Bayer
STNB02 1987-1988 UB oct-1987
jun-1988
Pilar Bayer ??? ???
STNB03 1988-1989 UB 19-oct-1988
15-mar-1989
Pilar Bayer Corbes modulars i ideal d'Eisenstein Pilar Bayer
STNB04 1989-1990 UB 18-oct-1989
4-abr-1990
Pilar Bayer Estructures galoisianes de Hodge-Tate Pilar Bayer
STNB05 1990-1991 UB 17-oct-1990
20-mar-1991
Pilar Bayer Corbes modulars (algoritmes i taules) Pilar Bayer
STNB06 1991-1992 UB 6-nov-1991
8-abr-1992
Pilar Bayer Superfícies aritmètiques Pilar Bayer
STNB07 1992-1993 UB 28-oct-1992
31-mar-1993
Pilar Bayer Representacions de Galois de dimensió 2 Pilar Bayer
Motius de Chow Enric Nart
Conferències invitades Pilar Bayer
Enric Nart
STNB08 1993-1994 UB 3-nov-1993
15-des-1993
Pilar Bayer Preliminars al teorema de Fermat-Wiles Pilar Bayer
STNB09 1994-1995 UB 9-nov-1994
21-des-1994
Pilar Bayer Aritmètica de cossos de nombres Pilar Bayer
STNB10 1995-1996 UB 18-oct-1995
27-mar-1996
Joan Carles Lario
Jordi Quer
Anna Rio
La corba el·líptica C1 és modular.
C1: y2+xy=x3-x2-x-3
Joan Carles Lario
Jordi Quer
Anna Rio
UPC-FME La corba el·líptica C2 també és modular.
C2: y2+xy+α=x3+α x2+3x-2, α=(1+√ 41)/2
Joan Carles Lario
Jordi Quer
Anna Rio
STNB11 1996-1997 UB 16-oct-1996
30-abr-1997
Pilar Bayer Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups de Lie compactes Pilar Bayer
Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups reductius Pilar Bayer
Representacions automorfes de GL(2): Formes automorfes Pilar Bayer
Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups adèlics Pilar Bayer
Representacions automorfes de GL(2): Funcions L Pilar Bayer
Representacions automorfes de GL(2): Aplicacions Pilar Bayer
STNB12 1997-1998 ??? ???
???
??? ??? ???
STNB13 1998-1999 EADA-Collbató 24-gen-1999
28-gen-1999
Montserrat Alsina
Josep Gonzàlez
Núria Vila
Xavier Xarles
Problemes d'immersió sobre cossos grans Montserrat Vela
Núria Vila
Conjectura de Birch-Swinnerton-Dyer Jordi Quer
Comunicacions Montserrat Alsina
Josep Gonzàlez
Núria Vila
Xavier Xarles
STNB14 1999-2000 EADA-Collbató 31-gen-2000
4-feb-2000
Montserrat Alsina
Josep Gonzàlez
Núria Vila
Xavier Xarles
Varietats abellianes amb multiplicació complexa Jordi Guàrdia
Joan Carles Lario
Una breu introducció a la cohomologia cristal·lina Adolfo Quirós
Xavier Xarles
Comunicacions Montserrat Alsina
Josep Gonzàlez
Núria Vila
Xavier Xarles
STNB15 2000-2001 UPC-Nàutica 29-gen-2001
2-feb-2001
???
???
???
Corbes de Shimura Montserrat Alsina
Àngela Arenas
Pilar Bayer
Mètodes geomètrics en criptografia i teoria de codis Enric Nart
Comunicacions Pilar Bayer
STNB16 2001-2002 UPC-Nàutica 4-feb-2002
8-feb-2002
???
???
???
Mòduls de Drinfeld Francesc Bars
Enric Nart
Xavier Xarles
Comunicacions Enric Nart
STNB17 2002-2003 UPC-Nàutica 3-feb-2003
7-feb-2003
???
???
???
Funcions theta i aplicacions Pilar Bayer
Jordi Guàrdia
Càlcul explícit de punts racionals en corbes algebraiques Josep Gonzàlez
Xavier Xarles
Teoria de nombres en MAGMA Gabriel Cardona
Enrique González
Comunicacions ???
STNB18 2003-2004 UPC-Nàutica 19-gen-2004
23-gen-2004
???
???
???
Representacions de Galois 2-dimensionals Luis Dieulefait
Núria Vila
Dibuixos d'infants Teresa Crespo
Xavier Xarles
Comunicacions ???
STNB19 2004-2005 UPC-Nàutica 24-gen-2005
27-gen-2005
???
???
???
Corbes de gènere 3 Jordi Guàrdia
Enric Nart
Mètodes de garbell Jordi Guàrdia
Jorge Jiménez
Comunicacions Jordi Guàrdia
STNB20 2005-2006 UPC-Nàutica 30-gen-2006
3-feb-2006
Joan Carles Lario Curs: Criptografía de curvas elípticas. Cuestiones de seguridad Neal Koblitz
Successions de Sloane Joan Carles Lario
Comunicacions Joan Carles Lario
Sessió especial 60è. aniversari de la Dra. Pilar Bayer Joan Carles Lario
STNB21 2006-2007 UPC-Nàutica 29-gen-2007
2-feb-2007
??? Models de corbes de gènere 1 i 2 Víctor Rotger
Comunicacions ???
STNB22 2007-2008 UPC-Vilanova 28-gen-2008
1-feb-2008
Josep Gonzàlez
Xavier Xarles
Formes modulars de Siegel Àngela Arenas
Jordi Guàrdia
Monogràfic sobre treballs de Don Zagier Pilar Bayer
Comunicacions Xavier Xarles
STNB23 2008-2009 UB 26-gen-2009
30-gen-2009
Teresa Crespo Superfícies K3 i formes modulars Víctor Rotger
Xavier Xarles
Monogràfic sobre treballs de Kenneth Ribet Montserrat Alsina
Núria Vila
Comunicacions Teresa Crespo
STNB24 2009-2010 CRM 14-jun-2010
25-jun-2010
Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Advanced Course on Modularity: p-adic Galois representations and global Galois deformations Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Laurent Berger
Jean-Pierre Wintenberger
Fred Diamond
Advanced Course on Modularity: Modularity lifting theorems and potential modularity Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Laurent Berger
Jean-Pierre Wintenberger
Fred Diamond
Advanced Course on Modularity: Serre's conjectures and generalizations Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Laurent Berger
Jean-Pierre Wintenberger
Fred Diamond
CRM 5-jul-2010
9-jul-2010
Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Modular Conference: Arithmetic of modular forms and modularity results Luis Dieulefait
Víctor Rotger
Henri Darmon
Fred Diamond
Bas Edixhoven
UB 6-sep-2010
10-sep-2010
Teresa Crespo Final conference: Galois Theory and Effective Methods Teresa Crespo
STNB25 2010-2011 UPC-FME 24-gen-2011
28-gen-2011
Jordi Guàrdia Transcendència Pilar Bayer
Jordi Guàrdia
Corbes de gènere alt Jordi Guàrdia
Xavier Xarles
Comunicacions Sara Arias de Reyna
Alberto Cámara
Elisa Lorenzo
STNB26 2011-2012 UB 23-gen-2012
27-gen-2012
Teresa Crespo Teoria de Hopf-Galois Teresa Crespo
Anna Rio
Montserrat Vela
Varietats abelianes mòdul p Pilar Bayer
Luis Dieulefait
Comunicacions Teresa Crespo
UPC-FME 21-mai-2012
23-mai-2012
Francesc Fité
Josep Gonzàlez
Joan Carles Lario
Jinhui Chao
Tsutomu Sekiguchi
Conference of the Barcelona-Boston-Tokyo Number Theory seminar, in memory of F. Momose Francesc Fité
Josep Gonzàlez
Joan Carles Lario
Jinhui Chao
Tsutomu Sekiguchi
STNB27 2012-2013 UB 28-gen-2013
1-feb-2013
Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
Uniformització p-àdica de corbes de gènere g≥2 Piermarco Milione
Avenços en la conjectura de Sato-Tate Francesc Fité
Joan Carles Lario
Comunicacions Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
STNB28 2013-2014 UB 27-gen-2014
31-gen-2014
Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
Genètica de polinomis sobre cossos locals Jordi Guàrdia
Enric Nart
Conjectura principal de la teoria d'Iwasawa Pilar Bayer
Francesc Bars
Comunicacions Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
STNB29 2014-2015 UB 26-gen-2015
30-gen-2015
Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
Higher composition laws Alberto Cámara
Construction of Galois representations associated to Hilbert modular forms Víctor Rotger
Contributed talks Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
(60 ± Ɛ)-birthdays session. Dedicated to: Núria Vila, Enric Nart, Teresa Crespo, Àngela Arenas Montserrat Alsina
Piermarco Milione
Hayden Stainsby
STNB30 2015-2016 UB 25-nov-2015
27-nov-2015
Montserrat Alsina
Francesc Bars
Artur Travesa
Barcelona Fall Workshop on Number Theory Montserrat Alsina
Francesc Bars
UB 25-gen-2016
29-gen-2016
Montserrat Alsina
Francesc Bars
Artur Travesa
Corbes modulars de nivell infinit Santiago Molina
30 anys de STNB Montserrat Alsina
Francesc Bars
Artur Travesa
Comunicacions Francesc Bars
UB 27-gen-2016 Els set problemes de la setmana Pilar Bayer
UB 28-gen-2016 Homenatge a Pilar Bayer Montserrat Alsina
Anna Rio
Artur Travesa
CRM 20-abr-2016
22-abr-2016
Montserrat Alsina
Francesc Bars
Joachim Kock
Barcelona Spring 2016 Workshop on Number Theory and K-Theory Montserrat Alsina
Francesc Bars
Joachim Kock
STNB31 2016-2017 UB 23-gen-2017
27-gen-2017
Francesc Bars
Xevi Guitart
Bernat Plans
Artur Travesa
Famílies de Hida Santiago Molina
Mètodes p-àdics per a corbes el·líptiques Francesc Fité
Comunicacions Bernat Plans
STNB32 2017-2018 UB 22-gen-2018
26-gen-2018
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Big Heegner points and applications Francesc Fité
Santiago Molina
Conferències i comunicacions Bernat Plans
STNB33 2018-2019 UB 21-gen-2019
25-gen-2019
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Venkatesh's conjectures on arithmetic groups Daniel Barrera
Xavier Guitart
Marc Masdéu
Santigo Molina
Víctor Rotger
Carlos de Vera
Mordell-Faltings a la Chabauty-Kim Marc Masdéu
Xavier Xarles
Conferències i comunicacions Bernat Plans
STNB34 2019-2020 UB 5-des-2019
7-des-2019
Luis Dieulefait
Nuno Freitas
Barcelona Fall Workshop on Number Theory II: Main talks Luis Dieulefait
Nuno Freitas
Barcelona Fall Workshop on Number Theory II: Posters Luis Dieulefait
Nuno Freitas
3-feb-2020
7-feb-2020
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Galois Representations and Diophantine Equations Luis Dieulefait
Nuno Freitas
Valoracions Enric Nart
Conferències i comunicacions Bernat Plans
STNB35 2021-2022 UB 31-gen-2022
4-feb-2022
Francesc Bars
Luis V. Dieulefait
Xevi Guitart
Bernat Plans
Artur Travesa
Reductions of curves and conductor of a curve Elisa Lorenzo
Anna Somoza
Conferències i comunicacions Bernat Plans
STNB36 2022-2023 UB 23-gen-2023
27-gen-2023
Francesc Bars
Luis V. Dieulefait
Bernat Plans
Artur Travesa
Conferències i comunicacions Bernat Plans
UB
UAB
Feb 22, 2023
Mai 31, 2023
Francesc Fité
Lennart Gehrmann
Learnig seminar on Quadratic Chabauty Francesc Fité
Lennart Gehrmann