Artur Travesa Grau   Last update: March 3, 2024
  Publications of the STNB   Original version of this pageThe Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC) has two types of own publications:
on the one hand, the Notes del seminari;
and on the other, the Abstracts del Seminari.
It also has external publications of the Seminari.

This page contains links to publications and links to the corresponding seminar data.


 
Volumes of the series Notes del Seminari
 
Edition by: Title Number into the series Publication year Seminar
Pilar Bayer
Artur Travesa
Corbes modulars: taules 1 1992 STNB05
Pilar Bayer
Artur Travesa
Representacions automorfes de GL(2). Parts I, II i III 2 1997 STNB11
Pilar Bayer
Artur Travesa
Representacions automorfes de GL(2). Parts IV, V i VI 3 1997 STNB11
Montserrat Vela
Núria Vila
Problemes d'immersió sobre cossos grans 4 1999 STNB13
Jordi Quer Conjectura de Birch i S.Dyer 5 2003 STNB13
Jordi Guàrdia
Joan Carles Lario
Varietats abelianes amb multiplicació complexa 6 2000 STNB14
Fernando Holgado Una breu introducció a la cohomologia cistal┬Ělina 7 2000 STNB14
Montserrat Alsina
Àngela Aremas
Pilar Bayer
Corbes de Shimura i aplicacions 8 2005 STNB15
Xavier Xarles Mòduls de Drinfeld 9 2004 STNB16
Pilar Bayer
Jordi Guàrdia
Funcions theta i aplicacions 10 2004 STNB17
Luis Víctor Dieulefait
Núria Vila
Representacions de Galois de dimensió 2: Conjectures d'Artin, de Serre i de Fontaine-Mazur 11 2005 STNB18
Teresa Crespo
Xavier Xarles
Dibuixos d'infants 12 2005 STNB18
Jordi Guàrdia
Jorge Jiménez
Mètodes de garbell 13 2005 STNB19
Enric Nart Corbes de gènere 3 14 2006 STNB19
Joan Carles Lario
Dioní Remón
Criptografía: Mini curso. Galois representations and Diophantine problems. Successions de Sloane 15 2006 STNB20
Víctor Rotger L'algoritme de Liu per a corbes de gènere 2 16 2007 STNB21
Àngela Arenas
Jordi Guàrdia
Formes modulars de Siegel 17 2008 STNB22
Pilar Bayer Monogràfic sobre treballs de Don Zagier 18 2009 STNB22
Montserrat Alsina
Núria Vila
Monogràfic sobre treballs de Kenneth Ribet 19 2010 STNB23
 
Volumes of the series Abstracts del Seminari
 
Edition by: Title Publication year Seminar
Montserrat Alsina
Francesc Bars
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2016 2016 STNB30
Francesc Bars
Xevi Guitart
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2017 2017 STNB31
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2018 2018 STNB32
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2019 2019 STNB33
Luis Dieulefait
Nuno Freitas
Abstracts of the Barcelona Fall Workshop on Number Theory II 2020 STNB34
Francesc Bars
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2020 2020 STNB34
Francesc Bars
Luis Dieulefait
Xevi Guitart
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2022 2022 STNB35
Francesc Bars
Luis Dieulefait
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2023 2023 STNB36
Francesc Bars
Luis Dieulefait
Bernat Plans
Artur Travesa
Abstracts of the STNB2024 2024 STNB37
 
External publications of the Seminari
 
Gauss, C.F.: Disquisicions Aritmètiques. Traducció i pròleg de Griselda Pascual Xufré. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996. ISBN: 84-7283-313-5.
Bayer, P.; Arenas, A.; Crespo, T.; Guàrdia, J.; Lario, J.-C.; Nart, E.; Quer, J.; Rio, A.; Travesa, A.; Vila, N.; Xarles, X.: Arithmetical Problems in Number Fields, Abelian Varieties and Modular Forms. Contributions to Science, 2, n. 1 (1999), p. 125-145.