Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 6 de gener de 2020
  STNB07   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB07 (1992-1993).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB07 (1992-1993)
 
 
Tema: Representacions de Galois de dimensió 2
 
Ponent Títol Data Hora
Jordi Guàrdia Representacions de Galois de dimensió 2, I 28-oct-1992 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Representacions de Galois de dimensió 2, II 28-oct-1992 17:15 a 18:30h
Núria Vila Problemes d'immersió galoisiana amb nucli cíclic, I 4-nov-1992 15:30 a 16:45h
Anna Rio Problemes d'immersió galoisiana amb nucli cíclic, II 4-nov-1992 17:15 a 18:30h
Núria Vila Construcció d'extensions de tipus Ãn, I 11-nov-1992 15:30 a 16:45h
Teresa Crespo Construcció d'extensions de tipus Ãn, II 11-nov-1992 17:15 a 18:30h
Jordi Quer Càlcul de funcions L d'Artin, I 18-nov-1992 15:30 a 16:45h
Anna Rio Càlcul de funcions L d'Artin, II 18-nov-1992 17:15 a 18:30h
Jordi Quer La conjectura de Serre (1987), I 25-nov-1992 15:30 a 16:45h
Teresa Crespo La conjectura de Serre (1987), II 25-nov-1992 17:15 a 18:30h
Núria Vila Exemples diedrals i tetraèdrics de la conjectura, I 2-des-1992 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Exemples diedrals i tetraèdrics de la conjectura, II 2-des-1992 17:15 a 18:30h
Jordi Quer Exemples octaèdrics i icosaèdrics. I 9-des-1992 15:30 a 16:45h
Montserrat Maureso Exemples octaèdrics i icosaèdrics. II 9-des-1992 17:15 a 18:30h
Jesús Montes Formes modulars mòdul p, I 16-des-1992 15:30 a 16:45h
Artur Travesa Formes modulars mòdul p, II: Un algoritme probabilístic per a la determinació de formes modulars 16-des-1992 17:15 a 18:30h
Montserrat Alsina Avenços recents en la conjectura de Serre, I 13-gen-1993 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Avenços recents en la conjectura de Serre, II 13-gen-1993 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Avenços recents en la conjectura de Serre, III 20-gen-1993 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Avenços recents en la conjectura de Serre, IV 20-gen-1993 17:15 a 18:30h
 
Tema: Motius de Chow
 
Ponent Títol Data Hora
Enric Nart Anell de Chow, I 3-feb-1993 15:30 a 16:45h
Patrícia Fernández Correspondències 3-feb-1993 17:15 a 18:30h
Teresa Cortadellas Motius de Chow, I 10-feb-1993 15:30 a 16:45h
Enric Nart Anell de Chow, II 10-feb-1993 17:15 a 18:30h
Josefina Dexeus Motius de Chow, II 17-feb-1993 15:30 a 16:45h
Montserrat Vela Principi d'identitat de Manin 17-feb-1993 17:15 a 18:30h
Enric Nart Motiu d'un blow-up 24-feb-1993 15:30 a 16:45h
M. Echarri La hipòtesi de Riemann-Weil per a una varietat 3-dimensional uniracional definida sobre un cos finit 24-feb-1993 17:15 a 18:30h
Enric Nart Conjectures estàndard sobre cicles algebraics 3-mar-1993 15:30 a 16:45h
Xavier Xarles El motiu d'una corba 3-mar-1993 17:15 a 18:30h
José Luis Ruiz El motiu d'un esclatament 10-mar-1993 15:30 a 16:45h
Dolors Magret La categoria de motius respecte de l'equivalència numèrica és abeliana i semisimple 10-mar-1993 17:15 a 18:30h
Xavier Xarles El motiu d'una varietat abeliana, I 24-mar-1993 15:30 a 16:45h
José Luis Ruiz El motiu d'una varietat abeliana, II 24-mar-1993 17:15 a 18:30h
Enric Nart El motiu d'una superfície 31-mar-1993 15:30 a 16:45h
Xavier Xarles El motiu d'una varietat abeliana, III 31-mar-1993 17:15 a 18:30h
 
Tema: Conferències invitades
 
Ponent Títol Data Hora
Matthias Flach Deformations of Galois representations 17-mar-1993 15:30 a 16:45h
René Schoof Non-existence of abelian varieties over small cyclotomic rings 17-mar-1993 17:15 a 18:30h