Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 6 de gener de 2020
  STNB09   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB09 (1994-1995).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB09 (1994-1995)
 
 
Tema: Aritmètica de cossos de nombres
 
Ponent Títol Data Hora
Jesús Montes Polígons de Newton i ramificació, I 9-nov-1994 15:30 a 16:45h
Jesús Montes Polígons de Newton i ramificació, II 9-nov-1994 17:15 a 18:30h
Artur Travesa Conjectura principal de la teoria d'Iwasawa 16-nov-1994 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Ideals de Stickelberger 16-nov-1994 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Unitats modulars 23-nov-1994 15:30 a 16:45h
Artur Travesa Ideals de Fitting i ramificació 23-nov-1994 17:15 a 18:30h
Àngela Arenas Bons quocients de J1(N), I 30-nov-1994 15:30 a 16:45h
Àngela Arenas Bons quocients de J1(N), II 30-nov-1994 17:15 a 18:30h
Anna Rio Exercicis diàdics 14-des-1994 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Ideals d'Eisenstein 14-des-1994 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer El teorema de Mazur-Wiles [1984], I 21-des-1994 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer El teorema de Mazur-Wiles [1984], II 21-des-1994 17:15 a 18:30h