Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 6 de gener de 2020
  STNB10   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB10 (1995-1996).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB10 (1995-1996)
 
 
Tema: La corba el·líptica C1 és modular.
C1: y2+xy=x3-x2-x-3

 
Ponent Títol Data Hora
Núria Vila Representacions de Galois associades a C1, I 18-oct-1995 15:30 a 16:45h
Joan Carles Lario Representacions de Galois associades a C1, II 18-oct-1995 17:15 a 18:30h
Anna Rio Deformacions de representacions de Galois, I 25-oct-1995 15:30 a 16:45h
Joan Carles Lario Deformacions de representacions de Galois, II 25-oct-1995 17:15 a 18:30h
Deformacions de representacions de Galois, III
Deformacions de representacions de Galois modulars, I
Deformacions de representacions de Galois modulars, II
Deformacions de representacions de Galois modulars, III
Criteris per a la validesa de la conjectura de Shimura-Taniyama-Weil
Argument d'inducció
Primer pas d'inducció, I
Primer pas d'inducció, II
 
 
 
Tema: La corba el·líptica C2 també és modular.
C2: y2+xy+α=x3+α x2+3x-2, α=(1+√ 41)/2

 
Ponent Títol Data Hora
Representacions de Galois associades a C2, I
Representacions de Galois associades a C2, II
Endomorfismes de varietats abelianes, I
Endomorfismes de varietats abelianes, II
Restricció de Weil, I
Enric Nart Restricció de Weil, II 13-mar-1996 17:15 a 18:30h
Varietats abelianes de tipus GL2, I
Varietats abelianes de tipus GL2, II
ℚ-corbes sobre cossos quadràtics, I
ℚ-corbes sobre cossos quadràtics, II