Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 6 de gener de 2020
  STNB11   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB11 (1996-1997).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB11 (1996-1997)
 
Publicacions associades (notes)
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups de Lie compactes
 
Ponent Títol Data Hora
Josep Ramon Representacions de grups compactes 16-oct-1996 15:30 a 16:45h
Jordi Quer Àlgebres i grups de Lie 16-oct-1996 17:15 a 18:30h
Maria Font Sistemes d'arrels i diagrames de Dynkin 23-oct-1996 15:30 a 16:45h
Gabriel Cardona Classificació de les àlgebres de Lie complexes simples 23-oct-1996 17:15 a 18:30h
Artur Travesa Representacions de SO(3) 30-oct-1996 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer SU(2) 30-oct-1996 17:15 a 18:30h
Josefina Dexeus Representacions de grups de Lie semisimples i compactes, I 6-nov-1996 15:30 a 16:45h
Josefina Dexeus Representacions de grups de Lie semisimples i compactes, II 6-nov-1996 17:15 a 18:30h
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups reductius
 
Ponent Títol Data Hora
Montserrat Alsina Grups reductius 13-nov-1996 15:30 a 16:45h
Salvador Comalada Grups reductius sobre cossos locals 13-nov-1996 17:15 a 18:30h
Jordi Quer Representacions de grups reductius reals, I 20-nov-1996 15:30 a 16:45h
Jordi Quer Representacions de grups reductius reals, II 20-nov-1996 17:15 a 18:30h
Salvador Comalada Representacions de grups reductius sobre cossos locals no arquimedians, I 27-nov-1996 15:30 a 16:45h
Salvador Comalada Representacions de grups reductius sobre cossos locals no arquimedians, II 27-nov-1996 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Representacions de grups reductius associats a àlgebres centrals i simples sobre cossos locals 4-des-1996 15:30 a 16:45h
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Formes automorfes
 
Ponent Títol Data Hora
Núria Vila Formes automorfes sobre grups reductius reals, I 4-des-1996 17:15 a 18:30h
NĂºria Vila Formes automorfes sobre grups reductius reals, II 18-des-1996 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Teoria analítica de formes automorfes sobre grups d'ideles lineals 18-des-1996 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Teoria analítica de formes automorfes sobre grups d'ideles quaterniònics, I 15-gen-1997 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer Teoria analítica de formes automorfes sobre grups d'ideles quaterniònics, II 15-gen-1997 17:15 a 18:30h
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Representacions de grups adèlics
 
Ponent Títol Data Hora
Josep Ramon Representacions de grups reductius sobre els adeles (I) 12-feb-1997 15:30 a 16:45h
Bernat Plans Representacions de grups reductius sobre els adeles (II) 12-feb-1997 17:15 a 18:30h
Montserrat Vela Teoremes de multiplicitat 1 19-feb-1997 15:30 a 16:45h
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Funcions L
 
Ponent Títol Data Hora
Francesc Bars Funcions L automorfes (I) 19-feb-1997 17:15 a 18:30h
Jaume Coll Funcions L automorfes (II) 26-feb-1997 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer La correspondència local de Jacquet-Langlands 26-feb-1997 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer La correspondència global de Jacquet-Langlands 5-mar-1997 15:30 a 16:45h
Artur Travesa Grups de Weil 5-mar-1997 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer La fórmula de les traces 12-mar-1997 15:30 a 16:45h
Artur Travesa Canvis de base 12-mar-1997 17:15 a 18:30h
Joan Carles Lario Filosofia d'Artin. Representacions de Weil. Conjectura de Langlands local per a GL(2), I 19-mar-1997 15:30 a 16:45h
Joan Carles Lario Filosofia d'Artin. Representacions de Weil. Conjectura de Langlands local per a GL(2), II 19-mar-1997 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Conjectures globals de Langlands 9-abr-1997 15:30 a 16:45h
 
Tema: Representacions automorfes de GL(2): Aplicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Jordi Guàrdia Teoremes de Carayol (I) 9-abr-1997 17:15 a 18:30h
Josep Gonzàlez Teoremes de Carayol (II) 16-abr-1997 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer El teorema de Diamond-Taylor 16-abr-1997 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer El teorema de Langlands 30-abr-1997 15:30 a 16:45h
Teresa Crespo El teorema de Tunnell 30-abr-1997 17:15 a 18:30h