Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB13   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB13 (1998-1999).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB13 (1998-1999)
 
 
Tema: Problemes d'immersió sobre cossos grans
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Xavier Xarles Geometria analítica rígida 24-gen-1999 10 a 11:15h
Bernat Plans 1/2 teorema d'existència de Riemann 25-gen-1999 9:30 a 10:45h
Carlos Infante Algunes consideracions no-estàndard 26-gen-1999 9:30 a 10:45h
Montserrat Vela Realitzacions galoisianes sobre cossos grans 27-gen-1999 9:30 a 10:45h
Núria Vila Conjectura de Shafarevich semi-local 28-gen-1999 9:30 a 10:45h
 
Tema: Conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Àngela Arenas Formulació de la conjectura 24-gen-1999 11:45 a 13h
Jordi Guàrdia Corbes amb multiplicació complexa 25-gen-1999 11:15 a 12:30h
Josep Gonzàlez Corbes modulars 26-gen-1999 11:15 a 12:30h
Pilar Bayer Varietats abelianes modulars 27-gen-1999 11:15 a 12:30h
Jordi Quer Varietats p-àdiques 28-gen-1999 11:15 a 12:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Joan Carles Lario Nombres de Bernoulli i torsió de varietats abelianes 24-gen-1999 15 a 15:30h
Francesc Bars Determinació de les corbes X0(N) biel┬Ělíptiques 24-gen-1999 15:30 a 16h
Gabriel Cardona Alguns petits càlculs en corbes de gènere 2 25-gen-1999 15 a 15:30h
Adolfo Quirós Cohomología cristalina de nivel superior 25-gen-1999 15:30 a 16h
Daniel Maisner 26-gen-1999 15 a 15:30h
Jordi Quer 26-gen-1999 15:30 a 16h
Luis Dieulefait 27-gen-1999 15 a 15:30h
Josep Gonzàlez j-invariants de ℚ-corbes quadràtiques 27-gen-1999 15:30 a 16h