Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB14   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB14 (1999-2000).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB14 (1999-2000)
 
 
Tema: Varietats abelianes amb multiplicació complexa
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Pilar Bayer El problema 12 de Hilbert 31-gen-2000 10:30 a 11:30h
Víctor Rotger Enciclopèdia de butxaca de varietats abelianes 31-gen-2000 12 a 13h
Artur Travesa Corbes el·líptiques amb CM i teoria de cossos de classes 1-feb-2000 9:30 a 10:30h
Joan Carles Lario Corbes el·líptiques amb CM i modularitat 1-feb-2000 11 a 12h
Julio Fernández Varietats abelianes amb CM 2-feb-2000 9:30 a 10:30h
Luis Dieulefait Sèries L de varietats abelianes amb CM 2-feb-2000 11 a 12h
Enric Nart Construcció de cossos de classes via CM 3-feb-2000 9:30 a 10:30h
Àngela Arenas Formes modulars de Hilbert 3-feb-2000 11 a 12h
Gabriel Cardona Corbes de gènere 2 amb CM 4-feb-2000 9:30 a 10:30h
Jordi Guàrdia Teoria de cossos de classes efectiva 4-feb-2000 11 a 12h
 
Tema: Una breu introducció a la cohomologia cristal·lina
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Enric Nart Cohomologies en característica p i anell de Witt 31-gen-2000 15:30 a 16:30h
Carlos Infante Repàs de cohomologia de De Rham 1-feb-2000 15:30 a 16:30h
Adolfo Quirós Definició de la cohomologia cristal·lina 2-feb-2000 15 a 16h
Fernando Holgado Pendents i polígons de Newton 3-feb-2000 15:30 a 16:30h
Xavier Xarles Varietats ordinàries 4-feb-2000 15:30 a 16:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Luis Dieulefait Un teorema de exhaustividad para representaciones de Galois geométricas tridimensionales 31-gen-2000 17 a 17:30h
Ernesto Reinaldo Jacobianas de curvas de Picard y su aplicación en la Criptografía 31-gen-2000 17:45 a 18:15h
Francesc Bars Conjectura de Bloch-Kato per a corbes el·líptiques amb CM 1-feb-2000 12:15 a 12:45h
Xavier Xarles Punts de torsió en superfícies abelianes (amb CM i sense) 1-feb-2000 17 a 17:30h
Enrique González Curvas modulares de género 2 con un extra twist en sus jacobianas 2-feb-2000 12:15 a 12:45h
Arthur Lanuzzel Module dualisant d'un pro-p-groupe et applications aux corps de nombres 3-feb-2000 12:15 a 12:45h
Daniel Maisner Códigos de Goppa de género 0 y curvas hiperelípticas 3-feb-2000 17 a 17:30h