Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB15   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB15 (2000-2001).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB15 (2000-2001)
 
 
Tema: Corbes de Shimura
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Anna Rio Aritmètica d'àlgebres de quaternions 29-gen-2001
Víctor Rotger Superfícies abelianes de MQ 29-gen-2001
Xavier Xarles Teorema de Cherednik-Drinfeld 30-gen-2001
Ricardo Re Teorema de Buzzard 30-gen-2001
Àngela Arenas Àlgebra de Hecke. Fórmula de les traces 31-gen-2001
Artur Travesa Congruències d'Eichler-Shimura 31-gen-2001
Montserrat Alsina Punts de corbes de Shimura 1-feb-2001
Jordi Guàrdia
Víctor Rotger
Exemples de Kurihara i d'Elkies 1-feb-2001
Àngela Arenas
Núria Vila
Teoremes de Ribet 2-feb-2001
Pilar Bayer Corbes de Shimura i codis de Goppa 2-feb-2001
 
Tema: Mètodes geomètrics en criptografia i teoria de codis
 
Ponent Títol Data Hora
Adolfo Quirós Codis i geometria 29-gen-2001
Xavier Xarles Corbes amb molts punts sobre cossos finits 30-gen-2001
Anna Rio Criptosistemes de clau pública 31-gen-2001
Josep Gonzàlez Criptosistemes hiperel┬Ělíptics 1-feb-2001
Enric Nart Tests de primalitat basats en varietats abelianes 2-feb-2001
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Josep Gonzàlez Invariants j de ℚ-corbes quadràtiques 29-gen-2001
Joan Carles Lario Ideals de Manin 29-gen-2001
Jordi Guàrdia Equacions polinòmiques i Thetanullwerte jacobians 30-gen-2001
Víctor Rotger Automorfismes de corbes de Shimura 30-gen-2001
Luis Dieulefait Cálculo explícito de las imágenes de las representaciones de Galois asociadas a superficies abelianas con End(A)=ℚ 31-gen-2001
Adolfo Quirós Introducción a la conjetura de Kepler 31-gen-2001
Fernando Holgado Ecuaciones de X0(p) 1-feb-2001
Teresa Crespo Teoria de Galois diferencial 1-feb-2001
Joan Carles Lario Congruències cuspidals: 4 punts de vista 2-feb-2001
Noriko Yui Calabi-Yau varieties and mirror symmetry (I) 2-feb-2001