Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB16   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB16 (2001-2002).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB16 (2001-2002)
 
 
Tema: Mòduls de Drinfeld
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Enric Nart Visió de conjunt del seminari. L'anell k{τ} 4-feb-2002 10 a 11h
Núria Vila El mòdul de Carlitz 4-feb-2002 11:30 a 12:30h
Víctor Rotger Mòduls de Drinfeld. Uniformització analítica 5-feb-2002 10 a 11h
Luis Dieulefait Isogènies i mòdul de Tate 5-feb-2002 11:30 a 12:30h
Daniel Maisner Mòduls de Drinfeld sobre cossos finits 6-feb-2002 10 a 11h
Xavier Xarles Teoria de cossos de classes explícita per a cossos de funcions 6-feb-2002 11:30 a 12:30h
Carlos Infante Corbes de Mumford i jacobianes 7-feb-2002 10 a 11h
Xavier Xarles Corbes modulars de Drinfeld 7-feb-2002 11:30 a 12:30h
Enric Nart Formes modulars de Drinfeld 8-feb-2002 10 a 11h
Francesc Bars Shimura-Taniyama-Weil per a cossos de funcions 8-feb-2002 11:30 a 12:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Víctor Rotger Corbes no isomorfes amb jacobianes isomorfes 4-feb-2002 15 a 16h
Luis Dieulefait Reducibilidad de familias compatibles de representaciones galoisianas 4-feb-2002 16:30 a 17:30h
Artur Travesa Uniformització hiperbòlica de corbes modulars 5-feb-2002 15 a 15:40h
Jordi Guàrdia Uniformització hiperbòlica de corbes de Fermat 5-feb-2002 15:40 a 16:20h
Pilar Bayer Uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura 5-feb-2002 16:20 a 17h
Jorge Jiménez Particiones t-core y representaciones del grupo simétrico 6-feb-2002 15 a 16h
C-G. Lehr On the stable reduction of p-cyclic covers of the projective p-adic line 6-feb-2002 16:30 a 17:30h
Gabriel Cardona Models racionals de corbes de gènere 2 7-feb-2002 15 a 16h
Jordi Pujolàs Corbes de gènere 2 en característica 2 7-feb-2002 16:30 a 17:30h