Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB17   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB17 (2002-2003).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB17 (2002-2003)
 
 
Tema: Funcions theta i aplicacions
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Eugenia Torres Funcions theta de Jacobi i corbes el·líptiques, I 4-feb-2003 10 a 10:45h
Montserrat Vela Funcions theta de Jacobi i corbes el·líptiques, II 4-feb-2003 11 a 11:45h
Pilar Bayer Funcions theta clàssiques, I 5-feb-2003 10 a 10:45h
Jordi Guàrdia Funcions theta clàssiques, II 5-feb-2003 11 a 11:45h
Enric Nart Funcions theta i varietats abelianes 6-feb-2003 10 a 11h
Artur Travesa Thetanullwerte i varietats modulars 7-feb-2003 10 a 11h
 
Tema: Càlcul explícit de punts racionals en corbes algebraiques
 
Ponent Títol Data Hora
Joan Carles Lario El grup de Mordell-Weil d'una varietat abeliana, I 3-feb-2003 10 a 11h
Jordi Quer El grup de Mordell-Weil d'una varietat abeliana, II 3-feb-2003 11:30 a 12:30h
Teresa Crespo El mètode de Demjanenko-Manin 4-feb-2003 12 a 13h
Xavier Xarles El mètode de Chabauty-Coleman 5-feb-2003 12 a 13h
Anna Rio Col·leccions recobridores 6-feb-2003 11:30 a 12:30h
Enrique González El repte de Serre 7-feb-2003 11:30 a 12:30h
 
Tema: Teoria de nombres en MAGMA
 
Ponent Títol Data Hora
Gabriel Cardona Introducció a MAGMA 3-feb-2003 15 a 16h
Artur Travesa Cossos de nombres i teoria de cossos de classes 3-feb-2003 16:30 a 17:30h
Anna Rio Corbes el·líptiques i hiperel·líptiques 5-feb-2003 15 a 16h
Enrique González Formes i corbes modulars 5-feb-2003 16:30 a 17:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Jordi Guàrdia Períodes de models quasiminimals de corbes el·líptiques 4-feb-2003 15 a 15:30h
Pilar Bayer Una aplicació de l'equació diferencial de Legendre 4-feb-2003 15:40 a 16:10h
Bernat Plans Extensions centrals de grups alternats: la propietat d'aixecament aritmètic 4-feb-2003 16:20 a 16:50h
Luis Dieulefait Modularidad de variedades abelianas con QM y variedades Calabi-Yau 4-feb-2003 17 a 17:30h
M. Ángeles Gómez Cálculo del centro de un grupo de Galois 4-feb-2003 17:40 a 18:10h
Alexander Gurevich Explicit action of the central division algebra on the Lubin-Tate moduli space 6-feb-2003 15 a 15:30h
Xavier Xarles Punts de torsió en corbes hiperel·líptiques 6-feb-2003 15:40 a 16:10h
Eduardo Corel Relación de Fuchs sobre una superficie de Riemann 6-feb-2003 16:20 a 16:50h
Víctor Rotger Superfícies abelianes de tipus GL2 com a Jacobianes 6-feb-2003 17 a 17:30h