Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB21   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB21 (2006-2007).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB21 (2006-2007)
 
 
Tema: Models de corbes de gènere 1 i 2
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Francesc Creixell Superfícies aritmètiques 29-gen-2007 10 a 11h
Carlos de Vera Representacions de Galois sobre cossos de mòduli i punts racionals en corbes de Shimura 1-feb-2007 10 a 11h
Luís Garcia Models minimals, canònics i estables 29-gen-2007 11:30 a 12:30h
Xevi Guitart Tipus de reduccions en gènere 1 i 2 30-gen-2007 10 a 11h
Francesc Bars Invariants modulars i reducció estable 30-gen-2007 11:30 a 12:30h
Víctor Rotger El model estable d'una corba de gènere 2 31-gen-2007 10 a 11h
Santiago Molina El model minimal d'una corba de gènere 2 31-gen-2007 11:30 a 12:30h
Sara Arias de Reyna Representacions de Galois associades a corbes de gènere 2
Xavier Xarles Equacions de Thue: models regulars i fites uniformes 1-feb-2007 11:30 a 12:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Ángel del Río Álgebras de Schur proyectivas y álgebras radicales 29-gen-2007 15 a 16h
Elena Cristóbal Ideas sobre gran criba y el tamaƱo del menor no residuo cuadrático 29-gen-2007 16 a 17h
Joan Carles Lario Extensions de Galois exactament k-transitives 30-gen-2007 15 a 16h
Adrián Ubis Series de Fourier con frecuencias polinómicas 30-gen-2007 16 a 17h
Jorge Jiménez Casi primos representables como suma de dos cuadrados 31-gen-2007 15 a 16h
Jordi Guàrdia Aritgami: papiroflèxia i teoria de nombres 31-gen-2007 16 a 17h
Jordi Pujolàs Sobre el problema de Diffie-Hellman decisional en gènere 2 1-feb-2007 15 a 16h
Carles Padró Linear secret sharing schemes from algebraic geometric codes 1-feb-2007 16 a 17h
Enric Nart Funció zeta de corbes supersingulars de gènere 2 amb molts automorfismes 2-feb-2007 10 a 11h
Luis Dieulefait Modularidad de variedades abelianas con QM y variedades Calabi-Yau