Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB22   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB22 (2007-2008).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB22 (2007-2008)
 
 
Tema: Formes modulars de Siegel
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Anna Rio El grup modular. Domini fonamental 28-gen-2008 10 a 11:15h
Eugenia Torres Aspectes bàsics de les formes modulars de Siegel 29-gen-2008 10 a 11:15h
Francesc Fité Sèries de Dirichlet 30-gen-2008 10 a 11:15h
Enric Nart Teoria de Hecke. Coeficients de les sèries de Fourier 31-gen-2008 10 a 11:15h
Joan Nualart Càlculs explícits en dimensios 2 i 3 1-feb-2008 10 a 11:15h
 
Tema: Monogràfic sobre treballs de Don Zagier
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Alberto Cámara Aperitiu: sumes de dos quadrats 28-gen-2008 11:40 a 12h
Anna Rio Construccions de corbes planes amb molts punts 28-gen-2008 12 a 13:15h
Teresa Crespo Formes modulars i operadors diferencials 29-gen-2008 11:40 a 13h
Artur Travesa Càlcul d'invariants j supersingulars 30-gen-2008 11:40 a 13h
Pilar Bayer Funcions període per a formes d'ona de Maass 31-gen-2008 11:40 a 13h
Xavier Xarles Valors multi zeta 1-feb-2008 11:40 a 13h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Dionís Remón Una visió matemàtica de la física de partícules 28-gen-2008 15 a 15:20h
Florian Heiderich Differential Galois theory of strongly normal extensions 28-gen-2008 15:30 a 16:20h
Lhoussain El Fadil Computation of an integral basis of a quartic number field and applications 29-gen-2008 15 a 15:20h
Jordi Guàrdia TBA 29-gen-2008 15:30 a 16:20h
Paloma Bengoechea Lucas-Lehmer y curvas elípticas 30-gen-2008 15 a 15:20h
Enric Nart Problema jacobià de la isogènia en gènere 3 30-gen-2008 15:30 a 16:20h
Josep Gonzàlez TBA 31-gen-2008 15 a 15:20h
Francesc Bars Una introducció a la teoria d'Iwasawa: dels inicis al cas no-commutatiu 31-gen-2008 15:30 a 16:20h