Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB25   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB25 (2010-2011).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB25 (2010-2011)
 
 
Tema: Transcendència
 
Ponent Títol Data Hora
Alberto Cámara Mesures d'irracionalitat i de transcendència 24-gen-2011 10 a 11:15h
Teresa Crespo Transcendència de valors de la funció exponencial 25-gen-2011 10 a 11:15h
Jorge Jiménez Formes lineals en logaritmes. Aplicacions 26-gen-2011 10 a 11:15h
Jordi Guàrdia Transcendència de períodes 27-gen-2011 10 a 11:15h
Pilar Bayer
Artur Travesa
Independència algebraica de valors de funcions analítiques, I i II 28-gen-2011 10 a 11:40h
Joan Nualart
Amílcar Pérez
Resultats de transcendència i d'algebraicitat de valors de funcions automorfes 28-gen-2011 12 a 13:40h
 
Tema: Corbes de gènere alt
 
Ponent Títol Data Hora
Xavier Xarles Aritmètica de corbes i gonalitat 24-gen-2011 11:45 a 13h
Carlos de Vera Una aplicació aritmètica de les varietats de Prym en gènere 5 27-gen-2011 11:45 a 13h
Haluk Sengun Expanding families of graphs and arithmetic geometry 25-gen-2011 11:45 a 13h
Stefano Vigni Triangle groups and the uniformization of algebraic curves 26-gen-2011 11:45 a 13h
Elisa Lorenzo Twists de curvas de género 3 no hiperelípticas 24-gen-2011 15 a 15:30h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Sara Arias de Reyna La conjetura de Geyer-Jarden sobre variedades abelianas sobre cuerpos finitamente generados 27-gen-2011 15 a 16h
Alberto Cámara Topologia en cossos locals superiors 25-gen-2011 15 a 16h