Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB27   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB27 (2012-2013).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB27 (2012-2013)
 
 
Tema: Uniformització p-àdica de corbes de gènere g≥2
 
Ponent Títol Data Hora
Dionís Remón Grups de Schottky sobre ℂ i uniformitzacions ∞-àdiques 28-gen-2013 10:15 a 11:15h
Sara Arias de Reyna L'arbre de Bruhat-Tits associat a un grup de Schottky 28-gen-2013 11:45 a 13h
Piermarco Milione L'esquema formal associat a un grup de Schottky 29-gen-2013 10 a 11:15h
Carlos de Vera Construcció de la corba de Mumford associada a un grup de Schottky 30-gen-2013 11:45 a 13h
Xavier Xarles Construcció del grup de Schottky associat a una corba de Mumford 31-gen-2013 10 a 11:15h
Iago Giné Jacobianes de corbes de Mumford 1-feb-2013 10 a 11:15h
 
Tema: Avenços en la conjectura de Sato-Tate
 
Ponent Títol Data Hora
Joan Carles Lario ST and ST 29-gen-2013 11:45 a 13h
Pilar Bayer Sato-Tate avant la lettre 30-gen-2013 10 a 11:15h
Elisa Lorenzo El grup de Sato-Tate i la conjectura generalitzada de Sato-Tate 31-gen-2013 11:45 a 13h
Francesc Fité Un resultat de classificació de grups de Sato-Tate en pes 3 1-feb-2013 11:30 a 12:45h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Jens-Dietrich Bauch Genus computation of global function fields 28-gen-2013 15:10 a 15:40h
Camilla Hollanti Applications of Class field theory in wireless communications 28-gen-2013 16 a 17h
Pietro Ploner Computation of framed deformation functors 29-gen-2013 15:10 a 15:40h
Iván Blanco-Chacón Fuchsian codes for AWGN channels 29-gen-2013 16 a 16:45h
Xavier Xarles Corbes de gonalitat baixa i scrolls 29-gen-2013 16:45 a 17:30h
Joan Carles Lario Grups de Galois a la Galois 31-gen-2013 15:10 a 15:40h
Dionís Remón Algoritme de reducció de punts per a grups fuchsians 31-gen-2013 16 a 16:45h
Laia Amorós Àlgebres de Lie clàssiques i les seves representacions 31-gen-2013 16:45 a 17:15h