Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 7 de gener de 2020
  STNB28   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB28 (2013-2014).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats.


 
STNB28 (2013-2014)
 
 
Tema: Genètica de polinomis sobre cossos locals
 
Ponent Títol Data Hora
Enric Nart Els orígens: els treballs d'Ore 27-gen-2014 10 a 11:10h
Julio Fernández Valoracions de MacLane 28-gen-2014 10 a 11:10h
Jens-Dietrich Bauch Aproximacions d'Okutsu 29-gen-2014 10 a 11:10h
Hayden Stainsby Genètica dels polinomis sobre cossos locals 30-gen-2014 10 a 11:10h
Jordi Guàrdia L'algoritme de Montes. Aplicacions 31-gen-2014 10 a 11:10h
 
Tema: Conjectura principal de la teoria d'Iwasawa
 
Ponent Títol Data Hora
Iván Blanco-Chacón
Francesc Bars
Formulació de la conjectura principal 27-gen-2014 11:40 a 13h
Piermarco Milione Models canònics de corbes modulars 1 28-gen-2014 11:30 a 12:10h
Elisa Lorenzo Models canònics de corbes modulars 2 28-gen-2014 12:20 a 13h
Pilar Bayer Varietats abelianes que són bons quocients de J1(N) 29-gen-2014 11:40 a 13h
Sara Arias de Reyna El grup cuspidal 30-gen-2014 11:40 a 13h
Víctor Rotger Cossos de classes d'extensions abelianes de ℚ 31-gen-2014 11:40 a 13h
 
Tema: Comunicacions
 
Ponent Títol Data Hora
Cristina Martínez Algebraic codes, t-designs and partition sets 27-gen-2014 15 a 15:30h
Camilla Hollanti Number theory meets wiretap channels 27-gen-2014 15:45 a 16:30h
Nuno Freitas Fermat equation over totally real fields 28-gen-2014 15 a 15:45h
Luis Dieulefait The future of modularity: take 1 28-gen-2014 16 a 16:45h