Darrera actualització: 8 de gener de 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

Contribucions a llibres

  English version of this pageA continuació podeu trobar-les en ordre cronològic invers.

Tornar a la pàgina de Benvinguda

 1. Travesa, A.: Càlcul d'invariants j supersingulars.
  Capítol 4, p. 49-104, del llibre Bayer, P., ed.: Monogràfic sobre treballs de Don Zagier. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 18, Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-934244-8-0.
 2. Bayer, P.; Travesa, A.: Constantes locales y transcendencia.
  Capítol 6, p. 167-198, del llibre Lario, J.-C.; Remon, D., eds.: Criptografía: mini-curso. Galois representations and Diophantine problems. Successions de Sloane. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 15, Barcelona, 2006. ISBN: 84-934244-4-7.
 3. Travesa, A.: Thetanullwerte i varietats modulars.
  Capítol 6, p. 133-160, del llibre Bayer, P.; Guardia, J., eds.: Funcions Theta. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 10, Barcelona, 2003. ISBN: 84-92350-9-7.
 4. Travesa, A.: Congruències d'Eichler-Shimura.
  Capítol 6, p. 91-112, del llibre Alsina, M.; Arenas, A.; Bayer, P., eds.: Corbes de Shimura. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 8, Barcelona, 2001. ISBN: 84-923250-6-2.
 5. Travesa, A.: Corbes el·líptiques amb CM i teoria de cossos de classes.
  Capítol 3, p. 43-82, del llibre Guardia, J.; Lario, J.-C., eds.: Varietats abelianes amb multiplicació complexa. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 6, Barcelona, 2000. ISBN: 84-923250-5-4.
 6. Travesa, A.: Canvis de base.
  Capítol 25, p. 155-176, del llibre Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2). Parts IV, V i VI. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 3, Barcelona, 1997. ISBN: 84-923250-0-3.
 7. Travesa, A.: Grups de Weil.
  Capítol 23, p. 107-136, del llibre Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2). Parts IV, V i VI. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 3, Barcelona, 1997. ISBN: 84-923250-0-3.
 8. Travesa, A.: Representacions de SO(3).
  Capítol 5, p. 39-78, del llibre Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2). Parts I, II i III. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 2, Barcelona, 1997. ISBN: 84-923250-1-1.
 9. Bayer, P.; Travesa, A.: Funcions aritmètiques multiplicatives.
  Capítol 1, p. 3-10, del llibre Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Corbes Modulars: Taules. Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 1, Barcelona, 1992. ISBN: 84-604-3577-6.
 10. Travesa, A.: Sobre el número de extensiones de grado dado de un cuerpo local.
  En el llibre Actas de las X Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas. Murcia, 1986, p. 235-241.
Tornar a la pàgina de Benvinguda