Darrera actualització: 8 de gener de 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

Conferències

  English version of this pageA continuació podeu trobar-les en ordre cronològic invers.

Tornar a la pàgina de Benvinguda

 1. Arrels primitives: fets i qüestions.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 33 C: Comunicacions.
  Barcelona, 21 de gener de 2019.
 2. Roure, E.; Travesa, A.: La conjectura feble de Goldbach. Teorema de Helfgott i verificació numèrica.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 29, C: Comunicacions. Related publicationRoure's presentation.
  Barcelona, 27 de gener de 2015.
 3. Independència algebraica de valors de funcions analítiques.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 25 A: Transcendència.
  Barcelona, gener de 2011.
 4. Aritmética de cuerpos locales.
  Introducción al programa de Langlands aritmético, CRM.
  Bellaterra, 14 de gener de 2010.
 5. Localización y compleción. Los números p-ádicos.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 6. El teorema de Kronecker-Weber.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 7. Ramificación superior.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 8. Unidades de los cuerpos de números. Teorema de Dirichlet.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 9. Finitud del grupo de clases de ideales.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 10. Cuerpos cuadráticos y cuerpos ciclotómicos.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 11. Ramificación en los cuerpos de números.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 12. Los números enteros algebraicos.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 13. La ley de reciprocicad cuadrática.
  Curso de Teoría Algebraica de Números, CSIC. Related publication
  Madrid, setembre de 2008.
 14. Càlcul d'invariants j supersingulars.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 22 B: Monogràfic sobre treballs de Don Zagier.
  Vilanova i La Geltrú, Barcelona, 2008.
 15. Bayer, P.; Travesa, A.: Constantes locales y transcendencia.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 20, B: Successions de Sloane. Related publication
  Barcelona, 2006.
 16. Cossos de nombres i teoria de cossos de classes.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 17 C: Teoria de Nombres en MAGMA.
  Barcelona, 2003.
 17. Thetanullwerte i varietats modulars.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 17 A: Funcions theta i aplicacions.
  Barcelona, 2003.
 18. Uniformització hiperbòlica de corbes modulars. Related publication
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 16 B: Comunicacions.
  Barcelona, 2002.
 19. Per què cau la poma? Un model per a l'emmagatzemament d'informació.
  Matefest 2001.
  Barcelona, abril de 2001.
 20. Congruències d'Eichler-Shimura.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 15 A: Corbes de Shimura.
  Barcelona, 2001.
 21. Corbes el·líptiques amb CM i teoria de cossos de classes.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 14 A: Varietats abelianes amb multiplicació complexa.
  Collbató (Barcelona), 2000.
 22. Canvis de base.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 11: Representacions automorfes de GL(2).
  Barcelona, 1997.
 23. Grups de Weil.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 11: Representacions automorfes de GL(2).
  Barcelona, 1997.
 24. Representacions de SO(3).
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 11: Representacions automorfes de GL(2).
  Barcelona, 1996.
 25. Ideals de Fitting i ramificació.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 9: Aritmètica de cossos de nombres.
  Barcelona, 1994.
 26. Conjectura principal de la teoria d'Iwasawa.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 9: Aritmètica de cossos de nombres.
  Barcelona, 1994.
 27. Un antecedent dels sistemes d'Euler-Kolywagin.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 8: Preliminars al teorema de Fermat-Wiles.
  Barcelona, 1993.
 28. Revisió de la fórmula de les traces dels operadors de Hecke.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 7: Representacions de Galois de dimensió 2.
  Barcelona, 1992.
 29. Polinomis modulars.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 5: Corbes modulars (algoritmes i taules).
  Barcelona, 1990.
 30. Aspectes de la teoria de ramificació (segons Faltings).
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 4: Estructures galoisianes de Hodge-Tate.
  Barcelona, 1990.
 31. Formes modulars no parabòliques. Determinació dels enters n que fan de la sèrie δ(q) una forma modular.
  Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), 2: Corbes modulars i ideal d'Eisenstein.
  Barcelona, 1988.
 32. Sobre el número de extensiones de grado dado de un cuerpo local.
  X Jornadas Hispano-Lusas Matemáticas. Related publication
  Murcia, 1985.
Tornar a la pàgina de Benvinguda