Last update: January 8, 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

Books

  Original version of this pageNext you may find them in inverse chronological order.

Return to the Welcome page
 1. Alsina, M.; Rio, A.; Travesa, A., eds.: Selecta Pilar Bayer, vol. II.
  Series Homenatges, n. 53, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona and Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC). Barcelona, 2015, 379 pages. ISBN: 978-84-475-3957-4.
 2. Alsina, M.; Rio, A.; Travesa, A., eds.: Selecta Pilar Bayer, vol. I.
  Series Homenatges, n. 52, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona and Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC). Barcelona, 2015, 377 pages. ISBN: 978-84-475-3956-7.
 3. Bayer, P.; Guàrdia, J.; Travesa, A.: Arrels germàniques de la matemàtica contemporània. Amb una antologia de textos matemàtics de 1850 a 1950.
  Institut d'Estudis Catalans, Secció de Ciències i Tecnologia. Barcelona, 2012, xvi + 766 pages. ISBN: 978-84-9965-119-4.
  Premi Crítica Serra d'Or de Recerca, altres ciències, 2013.
 4. Travesa, A.: Aritmètica.
  Edicions de la Universitat de Barcelona. Series UB, n. 25. Barcelona, 1998, vi + 379 pages. ISBN: 84-8338-031-5.
 5. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2).
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), n. 2, 3. Barcelona, 1997, xiv + 214 + xiv + 224 pages. ISBN: 84-923250-2-X.
 6. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2), parts IV, V, VI.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), n. 3. Barcelona, 1997, xiv + 224 pages. ISBN: 84-923250-0-3.
 7. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2), parts I, II, III.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), n. 2. Barcelona, 1997 xiv + 214 pages. ISBN: 84-923250-1-1.
 8. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Corbes Modulars: Taules.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), n. 1. Barcelona, 1992, viii + 288 pages. ISBN: 84-604-3577-6.
 9. Bayer, P.; Montes, J.; Travesa, A.: Problemes d'Àlgebra.
  Publicacions de la Universitat de Barcelona. Series Materials docents, n. 7. Barcelona, 1990, 86 pages. ISBN: 84-7875-361-3.
 10. Travesa, A.: Nombres d'extensions abelianes i les seves funcions generatrius.
  PhD. These. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1988, 164 pages. ISBN: 978-84-6940-574-1.

Return to the Welcome page