Darrera actualització: 8 de gener de 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

Llibres

  English version of this pageA continuació podeu trobar-los en ordre cronològic invers.

Tornar a la pàgina de Benvinguda
 1. Alsina, M.; Rio, A.; Travesa, A., eds.: Selecta Pilar Bayer, volum II.
  Col·lecció Homenatges, vol. 53, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona i Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC). Barcelona, 2015, 379 pàg. ISBN: 978-84-475-3957-4.
 2. Alsina, M.; Rio, A.; Travesa, A., eds.: Selecta Pilar Bayer, volum I.
  Col·lecció Homenatges, vol. 52, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona i Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC). Barcelona, 2015, 377 pàg. ISBN: 978-84-475-3956-7.
 3. Bayer, P.; Guàrdia, J.; Travesa, A.: Arrels germàniques de la matemàtica contemporània. Amb una antologia de textos matemàtics de 1850 a 1950.
  Institut d'Estudis Catalans, Secció de Ciències i Tecnologia. Barcelona, 2012, xvi + 766 pàg. ISBN: 978-84-9965-119-4.
  Premi Crítica Serra d'Or de Recerca, altres ciències, 2013.
 4. Travesa, A.: Aritmètica.
  Edicions de la Universitat de Barcelona. Col·lecció UB, nº 25. Barcelona, 1998, vi + 379 pàg. ISBN: 84-8338-031-5.
 5. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2).
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 2, 3. Barcelona, 1997, xiv + 214 + xiv + 224 pàg. ISBN: 84-923250-2-X.
 6. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2), parts IV, V, VI.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 3. Barcelona, 1997, xiv + 224 pàg. ISBN: 84-923250-0-3.
 7. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Representacions Automorfes de GL(2), parts I, II, III.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 2. Barcelona, 1997 xiv + 214 pàg. ISBN: 84-923250-1-1.
 8. Bayer, P.; Travesa, A., eds.: Corbes Modulars: Taules.
  Notes del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), vol. 1. Barcelona, 1992, viii + 288 pàg. ISBN: 84-604-3577-6.
 9. Bayer, P.; Montes, J.; Travesa, A.: Problemes d'Àlgebra.
  Publicacions de la Universitat de Barcelona. Col·lecció Materials docents, núm. 7. Barcelona, 1990, 86 pàg. ISBN: 84-7875-361-3.
 10. Travesa, A.: Nombres d'extensions abelianes i les seves funcions generatrius.
  PhD. These. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1988, 164 pàg. ISBN: 978-84-6940-574-1.

Tornar a la pàgina de Benvinguda