Last update: January 8, 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

A praise to Pilar Bayer

  Original version of this pageReturn to the Welcome page


  1. Travesa, A.: Lloança a Pilar Bayer Isant.
    Versió revisada (abril, 2016) de la lloança llegida el 28 de gener de 2016, a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, en l'acte institudional d'homenatge a la professora Pilar Bayer en ocasió del seu 70è aniversari.
  2. Travesa, A.: A Praise to Pilar Bayer Isant.
    English version of the revised version (april, 2016) of the lloança (praise) presented in 28th january 2016, at the Aula Magna of the University of Barcelona, in the institutional homage to Professor Pilar Bayer in occasion of her 70th birthday.