Darrera actualització: 10 d'abril de 2021
 

Artur Travesa Grau

   
 

Notes de cursos

  English version of this pageTornar a la pàgina de BenvingudaTextos complets de diferents cursos

 1. Travesa, A.: Teoria de nombres
  Versió actualitzada (20200920).
 2. Travesa, A.: Estructures algebraiques
 3. Travesa, A.: Equacions algebraiques.
  Versió actualitzada (corregida i augmentada) dels Apunts d'Àlgebra.
 4. Travesa, A.: El teorema de Kronecker-Weber.
  Notas del Curso de Teoría algebraica de Números, CSIC, Madrid, 2 al 5 i 22 al 26 de setembre de 2008.
 5. Travesa, A.: Apunts d'Àlgebra
  Una versió actualitzada (corregida i augmentada) d'aquestes notes es presenta en el text Equacions algebraiques, més amunt.
 6. Travesa, A.: Teoria de nombres
  Versió antiga.


Tutorials d'Aritmètica o de Criptografia bàsiques

 1. Travesa, A.: ElGamal.nb
  Notebook de Mathematica que conté un estudi bàsic del criptosistema ElGamal.
 2. Travesa, A.: ElGamal.pdf
  Versió en format pdf d'un estudi bàsic del criptosistema ElGamal.
 3. Travesa, A.: RSA.nb
  Notebook de Mathematica que conté un estudi bàsic dels criptosistemes de tipus RSA.
 4. Travesa, A.: RSA.pdf
  Versió en format pdf d'un estudi bàsic dels criptosistemes de tipus RSA.
 5. Travesa, A.: CriptografiaBasica-2.nb
  Notebook de Mathematica que conté una introducció a la criptografia clàssica; essencialment, els criptosistemes lineals i els afins, i el farciment i la sufixació de missatges.
 6. Travesa, A.: CriptografiaBasica-2.pdf
  Versió en format pdf d'una introducció a la criptografia clàssica; essencialment, els criptosistemes lineals i els afins, i el farciment i la sufixació de missatges.
 7. Travesa, A.: CriptografiaBasica-1-Solucio.nb
  Notebook de Mathematica que conté una solució a un exercici proposat en CriptografiaBasica-1.nb.
 8. Travesa, A.: CriptografiaBasica-1-Solucio.pdf
  Versió en format pdf d'una solució a un exercici proposat en CriptografiaBasica-1.pdf.
 9. Travesa, A.: CriptografiaBasica-1.nb
  Notebook de Mathematica que conté una introducció a la criptografia clàssica; essencialment, els criptosistemes de Cèsar i de Vigenère.
 10. Travesa, A.: CriptografiaBasica-1.pdf
  Versió en format pdf d'una introducció a la criptografia clàssica; essencialment, els criptosistemes de Cèsar i de Vigenère.
 11. Travesa, A.: Factoritzacio.nb
  Notebook de Mathematica que conté alguns mètodes elementals de factorització.
 12. Travesa, A.: Factoritzacio.pdf
  Versió en format pdf d'alguns mètodes elementals de factorització.
 13. Travesa, A.: ConstruccioDePrimers.nb
  Notebook de Mathematica que conté un estudi de primeritat i una construcció certificada de nombres primers de mida prefixada.
 14. Travesa, A.: ConstruccioDePrimers.pdf
  Versió en format pdf d'un estudi de primeritat i una construcció certificada de nombres primers de mida prefixada.
 15. Travesa, A.: Eratostenes.nb
  Notebook de Mathematica que conté un garbell d'Eratòstenes.
 16. Travesa, A.: Eratostenes.pdf
  Versió en format pdf d'un garbell d'Eratòstenes.
Tornar a la pàgina de Benvinguda