Last update: July 05, 2022
 

Artur Travesa Grau

   
 

Works I have directed

  Original version of this pageNext you may find them in inverse chronological order.

Return to the Welcome page

 1. Alegre Alarza, David: Estudi algebraic de l'AES i d'un atac teĆ²ric
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 13th June 2022 / 5th July 2022.
  Qualification: Notable
 2. Blanco Cabanillas, Anna: p-adic groups in Quantum Mechanics.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 24th January 2022 / 10th February 2022.
  Qualification: Excellent with Honors
 3. Serrallonga Rosell, Guillem: El problema del subgrup amagat.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 24th January 2022 / 8th February 2022.
  Qualification: Excellent
 4. Camps Tomàs, Gori: A key-exchange system based on imaginary quadratic fields.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 20th June 2021 / 7th July 2021.
  Qualification: Excellent
 5. Albàs Boix, Carles: Una introducció a la criptografia homomòrfica. Implementació de l'esquema BGV.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 21st June 2020 / 8th July 2020.
  Qualification: Excellent
 6. Garcia Tarrach, Guillem: El problema del nombre de classes 1.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 27th June 2018 / 10th July 2018.
  Qualification: Excellent with Honors
 7. Martori López, Erik: Transmissió segura d'informació i distribució quàntica de claus.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 19th January 2018 / 1st February 2018.
  Qualification: Excellent
 8. Santiño Cervera, Eric: Un estudi de la criptoanàlisi diferencial i de la criptoanàlisi lineal.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 19th January 2018 / 31st January 2018.
  Qualification: Excellent
 9. Bou Comas, Aleix: Anàlisi algebraica de l'AES.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 19th January 2018 / 30th January 2018.
  Qualification: Excellent
 10. de Miquel Bleier, Alejandro: Families of Orders of Quaternion Algebras over ℚ.
  Master Thesis in Advanced Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 28th June 2017 / 12th July 2017.
  Qualification: Notable
 11. Curcó Iranzo, Mar: La corba de Frey. Teoria i aplicacions.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 28th June 2017 / 10th July 2017.
  Qualification: Excellent
 12. Huguet Cabot, Pere-Lluís: LLL. Algoritme de reducció de bases de xarxes.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 28th June 2017 / 6th July 2017.
  Qualification: Excellent
 13. Moreno Pulido, Cristian: Algoritmes quàntics i criptografia.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 17th January 2017 / 31st January 2017.
  Qualification: Excellent
 14. Caelles Vidal, Marc: Resolubilitat efectiva per radicals de les quíntiques sobre cossos p-àdics.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 17th January 2016 / 4th February 2016.
  Qualification: Excellent with Honors
 15. Nualart Riera, Joan: On the Hyperbolic Uniformization of Shimura Curves with an Atkin-Lehner Quotient of Genus 0.
  PhD. Thesis. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 23 October 2015 / 3rd February 2016.
  Qualification: Excellent cum laude and with European Mention
 16. Ferré Moragues, Andreu: Nombres p-àdics i aplicacions en física i topologia.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 30th June 2015 / 13th July 2015.
  Qualification: Excellent with Honors
 17. Ferré Moragues, Andreu: p-adic methods in string theory.
  Final Degree Work in Physics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 5th June 2015 / 22nd June 2015.
  Qualification: Excellent
 18. Roure Perdices, Eduard: La conjectura feble de Goldbach. Teorema de Helfgott i verificació numèrica.
  Final Degree Work in Mathematics. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 23rd June 2014 / 7th July 2014.
  Qualification: Excellent with Honors
 19. Tornos Etxeberria, Borja: Análisis comparativo de protocolos de autenticación.
  Final Degree Work in Infromathic Engineery. Universitat de Barcelona.
  Presentation / defense dates: 25th June 2012 / 12th July 2012.
  Qualification: Excellent
 20. Cámara López, Alberto: Algoritmes quàntics de factorització.
  Master Thesis in Advanced and Professional Mathematics.
  Universitat de Barcelona, September 2008.
  Qualification: Excellent with Honors
 21. Nualart Riera, Joan: Dominis fonamentals, polinomis modulars i corbes de Shimura.
  Diploma for Advanced Studies (DEA) Thesis.
  Universitat de Barcelona, September 2007.
  Qualification: Excellent with Honors
 22. Cámara López, Alberto: Racionalitat de la funció zeta d'una hipersuperfície sobre un cos finit: una demostració p-àdica.
  Academically directed Work.
  Universitat de Barcelona, June 2007.
  Qualification: Excellent with Honors
 23. Nualart Riera, Joan: Grups fuchsians.
  Academically directed Work.
  Universitat de Barcelona, July 2005.
  Qualification: Excellent with Honors
 24. Casals Ruiz, Montserrat: Càlcul efectiu de cossos de classes.
  Academically directed Work.
  Universitat de Barcelona, June 2004.
  Qualification: Excellent
Return to the Welcome page