Darrera actualització: 8 de juliol de 2020
 

Artur Travesa Grau

   
 

Treballs que he dirigit

  English version of this pageA continuació podeu trobar-los en ordre cronològic invers.

Tornar a la pàgina de Benvinguda

 1. Albàs Boix, Carles: Una introducció a la criptografia homomòrfica. Implementació de l'esquema BGV.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 21 de juny de 2020 i defensat el 8 de juliol de 2020.
  Qualificació: Excel·lent
 2. Garcia Tarrach, Guillem: El problema del nombre de classes 1.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 27 de juny de 2018 i defensat el 10 de juliol de 2018.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 3. Martori López, Erik: Transmissió segura d'informació i distribució quàntica de claus.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 19 de gener de 2018 i defensat l'1 de febrer de 2018.
  Qualificació: Excel·lent
 4. Santiño Cervera, Eric: Un estudi de la criptoanàlisi diferencial i de la criptoanàlisi lineal.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 19 de gener de 2018 i defensat el 31 de gener de 2018.
  Qualificació: Excel·lent
 5. Bou Comas, Aleix: Anàlisi algebraica de l'AES.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 19 de gener de 2018 i defensat el 30 de gener de 2018.
  Qualificació: Excel·lent
 6. de Miquel Bleier, Alejandro: Families of Orders of Quaternion Algebras over ℚ.
  Treball final del Màster de Matemàtica avançada.
  Universitat de Barcelona.
  Presentat el 28 de juny de 2017 i defensat el 12 de juliol de 2017.
  Qualificació: Notable
 7. Curcó Iranzo, Mar: La corba de Frey. Teoria i aplicacions.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 28 de juny de 2017 i defensat el 10 de juliol de 2017.
  Qualificació: Excel·lent
 8. Huguet Cabot, Pere-Lluís: LLL. Algoritme de reducció de bases de xarxes.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 28 de juny de 2017 i defensat el 6 de juliol de 2017.
  Qualificació: Excel·lent
 9. Moreno Pulido, Cristian: Algoritmes quàntics i criptografia.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 17 de gener de 2017 i defensat el 31 de gener de 2017.
  Qualificació: Excel·lent
 10. Caelles Vidal, Marc: Resolubilitat efectiva per radicals de les quíntiques sobre cossos p-àdics.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 17 de gener de 2016 i defensat el 4 de febrer de 2016.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 11. Nualart Riera, Joan: On the Hyperbolic Uniformization of Shimura Curves with an Atkin-Lehner Quotient of Genus 0.
  Tesi doctoral.
  Universitat de Barcelona, presentada el 23 d'octubre de 2015, i defensada el 3 de febrer de 2016.
  Qualificació: Excel·lent cum laude i menció europea
 12. Ferré Moragues, Andreu: Nombres p-àdics i aplicacions en física i topologia.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 30 de juny de 2015 i defensat el 13 de juliol de 2015.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 13. Ferré Moragues, Andreu: p-adic methods in string theory.
  Treball final del grau de Física de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 5 de juny de 2015 i defensat el 22 de juny de 2015.
  Qualificació: Excel·lent
 14. Roure Perdices, Eduard: La conjectura feble de Goldbach. Teorema de Helfgott i verificació numèrica.
  Treball final del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 23 de juny de 2014 i defensat el 7 de juliol de 2014.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 15. Tornos Etxeberria, Borja: Análisis comparativo de protocolos de autenticación.
  Treball final del grau d'Enginyeria informàtica de la Universitat de Barcelona.
  Presentat el 25 de juny de 2012, i defensat el 12 de juliol de 2012.
  Qualificació: Excel·lent
 16. Cámara López, Alberto: Algoritmes quàntics de factorització.
  Treball final del Màster de Matemàtica avançada i Professional.
  Universitat de Barcelona, setembre de 2008.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 17. Nualart Riera, Joan: Dominis fonamentals, polinomis modulars i corbes de Shimura.
  Treball final per a l'obtenció del DEA.
  Universitat de Barcelona, setembre de 2007.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 18. Cámara López, Alberto: Racionalitat de la funció zeta d'una hipersuperfície sobre un cos finit: una demostració p-àdica.
  Treball acadèmicament dirigit.
  Universitat de Barcelona, juny de 2007.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 19. Nualart Riera, Joan: Grups fuchsians.
  Treball acadèmicament dirigit.
  Universitat de Barcelona, juliol de 2005.
  Qualificació: Excel·lent amb Matrícula d'Honor
 20. Casals Ruiz, Montserrat: Càlcul efectiu de cossos de classes.
  Treball acadèmicament dirigit.
  Universitat de Barcelona, juny de 2004.
  Qualificació: Excel·lent
Tornar a la pàgina de Benvinguda