Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 6 de gener de 2020
  STNB05   English version of this pagePresentem, agrupades cronològicament, les activitats del STNB05 (1990-1991).

Els enllaços d'aquesta pàgina apunten a l'índex cronològic d'activitats o a les publicacions relacionades.


 
STNB05 (1990-1991)
 
 
Tema: Corbes modulars (algoritmes i taules)
 
Publicació associada (notes)
Ponent Títol Data Hora
Joan Carles Lario Sistemes operatius 17-oct-1990 15:30 a 16:45h
Joan Carles Lario UBASIC 17-oct-1990 17:15 a 18:30h
Montserrat Maureso TeX 24-oct-1990 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer
Artur Travesa
Funcions aritmètiques 24-oct-1990 17:15 a 18:30h
Jordi Quer FORTRAN 31-oct-1990 15:30 a 16:45h
Salvador Comalada
Teresa Crespo
Josefina Dexeus
Constants modulars 31-oct-1990 17:15 a 18:30h
Jordi Quer FORTRAN 7-nov-1990 15:30 a 16:45h
Jesús Montes
Griselda Pascual
Xavier Xarles
Dimensions 7-nov-1990 17:15 a 18:30h
Marc Noy Mathematica, I 14-nov-1990 15:30 a 16:45h
Pilar Bayer
José Luis Ruiz
Núria Vila
Involucions d'Atkin 14-nov-1990 17:15 a 18:30h
Marc Noy Mathematica, II 21-nov-1990 15:30 a 16:45h
Amadeu Reverter Constants relatives 21-nov-1990 17:15 a 18:30h
Artur Travesa Polinomis modulars 28-nov-1990 15:30 a 16:45h
Jesús Montes L'invariant j 28-nov-1990 17:15 a 18:30h
Salvador Comalada Models singulars, I 5-des-1990 15:30 a 16:45h
Josep Gonzàlez Càlcul del polinomi modular (proposta) 5-des-1990 17:15 a 18:30h
Xavier Xarles Models singulars, II 12-des-1990 15:30 a 16:45h
Àngela Arenas Dominis fonamentals 12-des-1990 17:15 a 18:30h
Enric Nart Models singulars, III 19-des-1990 15:30 a 16:45h
Xavier Xarles Hauptmodul 19-des-1990 17:15 a 18:30h
Anna Rio Automorfismes de corbes modulars, I 16-gen-1991 15:30 a 16:45h
Teresa Crespo Equacions de X0+(N) 16-gen-1991 17:15 a 18:30h
Teresa Crespo Automorfismes de corbes modulars, II 23-gen-1991 15:30 a 16:45h
Anna Rio Equacions de X1(N) 23-gen-1991 17:15 a 18:30h
José Luis Ruiz Punts de Weierstrass de corbes modulars 30-gen-1991 15:30 a 16:45h
Montserrat Alsina Morfismes d'oblit 30-gen-1991 17:15 a 18:30h
Àngela Arenas Parametritzacions modulars, I 6-feb-1991 15:30 a 16:45h
Jordi Quer Graus de les parametritzacions, I 6-feb-1991 17:15 a 18:30h
Jordi Quer Parametritzacions modulars, II 13-feb-1991 15:30 a 16:45h
Àngela Arenas Graus de les parametritzacions, II 13-feb-1991 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Grafs parabòlics, I 20-feb-1991 15:30 a 16:45h
Joan Carles Lario Nivell p2 20-feb-1991 17:15 a 18:30h
Pilar Bayer Grafs parabòlics, II 27-feb-1991 15:30 a 16:45h
E. Casas No existència de punts de 17-torsió de corbes el┬Ělíptiques racionals 27-feb-1991 17:15 a 18:30h
Joan Carles Lario Grafs parabòlics, III 6-mar-1991 15:30 a 16:45h
Griselda Pascual Tema històric: L. Kronecker: Über die algebraischen Gleichungen, von denen die Theilung der elliptischen Functionen abhäugt 6-mar-1991 17:15 a 18:30h
Núria Vila Grups de Galois, I 13-mar-1991 15:30 a 16:45h
Amadeu Reverter Realització modular de grups de Galois 13-mar-1991 17:15 a 18:30h
Amadeu Reverter Grups de Galois, II 20-mar-1991 15:30 a 16:45h
Dolors Magret Coeficients de Fourier de j 20-mar-1991 17:15 a 18:30h