Artur Travesa Grau   Darrera actualització: 3 de març de 2024
  El Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC)   English version of this pageL'objectiu principal d'aquesta pàgina és ajudar a difondre la història, les activitats i les publicacions del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC), conegut també com el Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona, o per les seves sigles STNB.


La majoria de les dades que es presenten aquí provenen de la pàgina oficial del Seminari (stnb.cat).

En aquest enllaç, presentem les activitats de manera cronològica.(Activitats)

I, en aquest altre, les publicacions del Seminari de Teoria de Nombres (UB-UAB-UPC).(Publicacions)
El primer acte de la història del Seminari, a partir del moment que vàrem decidir que allò que feia uns quants anys que estavem fent era un Seminari amb cara i ulls, fou una conferència de J. Neukirch sobre la Dualitat de Poincaré en teoria de nombres, i tingué lloc el dia 9 d'octubre de 1986, de 15h 30min a 16h 45min, a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.
Des d'aquell primer acte com a seminari formal, i amb l'impuls, la direcció i l'organització de Pilar Bayer ja des de la seva pre-història, el Seminari ha anat fent-se gran fins a assolir un lloc de referència per a trobades anuals d'investigadors en Teoria de Nombres; tan gran, que fins i tot s'ha fet convenient una direcció col┬Ělegiada.

La història dels primers anys del STNB fou recollida, essencialment, en l'article Arithmetical Problems in Number Fields, Abelian Varieties and Modular Forms, al qual ens remetem.

Una visió molt personal de la pre-història i d'una part de la història posterior, fins a l'any 2016, es pot trobar en l'acte d'Homenatge a Pilar Bayer.

I la resta, encara s'ha d'escriure.